Икономика на България

Икономиката на България
admin
Администратор
Мнения: 30
Регистриран на: 13 Апр 2018, 18:41
Has thanked: 1 time

Икономика на България

Мнение от admin » 14 Апр 2018, 18:33

Първите стъпки на българската икономика, в модерния смисъл на тази дума, датират от началото на XIX век, когато България става известна със своята селскостопанска продукция. В първата третина на XX век страната е един от най-големите производители и износители в Европа на ранни зеленчуци, плодове, мляко, сирене, масло и месо. До средата на ХХ век България е считана за типично аграрна държава.
Развитието на фабричното производство и манифактурата датират от първата третина на XIX век. Фабриките в Сливен, Габрово, Търново и Стара Загора, занаятите в същите градове, както и в множество от градовете около Балкана, спечелват добри пазари и слава на България сред източните и западните търговски партньори. Индустрията на страната се развива в умерени темпове до средата на ХХ век, когато правителството на България решава да направи страната индустриален гигант на Балканите. Тази политика донякъде успява с цената на много сериозни инвестиции и маса грешки, свързани с липса на ресурси и полезни изкопаеми в достатъчно количество. Желанието да бъде увеличена работническата класа е основна доктрина на правителството, която изисква разкриването на нови предприятия, създаването на нови фабрики и заводи, строеж на електроцентрали, промишлени комплекси и язовири. Сериозен ресурс става бригадирският труд на ученици, войници и студенти.
Обвързаността на България по това време с икономиката на СССР и бившите социалистически страни чрез тогавашната икономическа организация СИВ, подпомага определени отрасли на производството и съживява търговията между тези страни. От друга страна България няма избор и не може да постави на пазарни и конкурентни начала вноса и износа на стоки поради липсата на търговска алтернатива.
Днес България търси наново своите партньори и пазари. Рухването на плановата икономика, въвеждането на свободния пазар и конкуренцията завариха неподготвен българския производител. Множество предприятия фалираха. Приватизацията все още е в ход. Доскоро липсваха преференциални закони, които да стимулират родното производство. Нямаше данъчни и митнически облекчения в такава степен, щото да тласкат българския производител към по-добро качество и по-голяма продукция. Чуждите инвестиции в началния период след 10 ноември 1989 г. срещаха стени от наредби и стари закони, които отблъскваха потенциалните капиталовложители. От 1997 г. страната се намира в условията на валутен борд, чрез които левът като национална валута е вързан към германската марка, а от 1 януари 2002 г. - към еврото. Това стабилизира валутата на България, ликвидира хаоса и девалвацията, възвърна надеждите на хората за реални и стабилни спестявания и капиталовложения. Приетите пакети от закони в Парламента на страната помогнаха да се модернизира нормативната база и да се съживи производството. Връщането на собствеността върху земята и другото недвижимо имущество, както и потеглилата с пълен ход приватизация дадоха шансове на българина да работи и печели от своя труд. Води се национална борба срещу промишления рекет, нелоялната конкуренция, производството и пласмента на некачествена продукция и пиратството в производствената и интелектуалната сфера. Тепърва предстои реформа в банковото дело, поради ранното нарояване на множество банки и по-късния им фалит за сметка на вложителите. Води се борба и срещу финансовите, промишлените и застрахователните компании и групировки, занимаващи се с нечестни сделки, укривания на данъци и др. подобни.
Днес България е износител предимно на селскостопанска продукция, на електрокари, електроенергия и цветни метали. Особена слава има като производител на кисело мляко и млечни произведения, продукти на маслодайната роза, цветя, различни сортове вина и ракии. Страната внася голямо количество техника, компютри, аудио- и видеотехника, домакински уреди и стоки за бита, конфекция и суровини за производството. Успешно се развива и туризмът, който преди години беше емблематичен за икономиката на страната. Предстои тотална приватизация на туристическите обекти, модернизация и реконструкция на част от тях, създаване на добър имидж и добра реклама в сферата на туризма. България има изключителни природни дадености, които биха могли да се развият с малко усилия, добра организация и лоялност в чудесни привлекателни центрове за туристи и спортисти от цял свят. Вече много туристически фирми работят по световните стандарти и привличат свои клиенти на територията на България.

Източник - http://bg.zonebulgaria.com/general_info ... ikonomika/

Публикувай отговор